FANDOM


Nurt magiczny to mniej lub bardziej formalne stowarzyszenie magów, którzy wyznają wspólną filozofię, sposób nauki i stosowania magii. Każdy nurt jest niezależny od pozostałych, rządzi się swoimi prawami i ma swoją określoną hierarchię.

KonfliktEdytuj

Różnice w podejściu do magii stały się przyczyną konfliktów już między pierwszymi jej użytkownikami. Tradycjonaliści, gdy odkryli, że nie muszą polegać wyłącznie na łasce istot nadprzyrodzonych, w większości odrzucili pierwotne doktryny, przyjmując nową tradycję – skupiającą się na rozwoju własnych możliwości i eksperymentach. Wraz ze zmianą metod zmieniły się ich relacje z Wybrańcami – niegdysiejszy szacunek jakim dwie grupy się darzyły, zniknął bezpowrotnie. Wybrańcy zbytnio przypominali Tradycjonalistom o starym porządku, dlatego nie było dla nich miejsca w nowym świecie. Jedynie Tradycjonaliści wierni ścieżkom szamanizmu pozostali w dobrych układach z częścią Wybrańców.

Mimo swojej potęgi, Wybrańcy nie poradzili sobie z agresywną ekspansją nurtu Tradycjonalistów i zmuszeni byli pogodzić się z sytuacją, że ich istotna rola jako awatarów sił nadprzyrodzonych minęła bezpowrotnie. Oczywiście Tradycjonaliści sami napotkali problem, gdy z ich nurtu odszczepili się Akademicy. Historia się powtórzyła. Tak jak kiedyś Tradycjonaliści, zepchnęli na margines Wybrańców, tak teraz nurt Akademików rozpoczął swój marsz ku dominacji.

Współcześnie wszystkie trzy nurty istnieją w niepewnej równowadze. Akademicy jeszcze nie zdobyli przeważającej pozycji, Tradycjonaliści nie stracili swoich wpływów, a Wybrańcy w jakiś tajemniczy sposób rozszerzają swoje szeregi.

Nurty magiczne
Tradycjonaliści | Akademicy | Wybrańcy