Indevene Wiki
Advertisement

Witaj na Indevene Wiki

Logo.png

Wszystko na temat świata konwencji imprezy Gathering organizowanej przez WWFF.

Gathering - Wstęp[]

Nasza historia zaprowadzi nas do górskiego miasta Feycliff, pełniącego rolę skarbnicy naukowej królestwa i mieszczącego jedyną w Indevene Szkołę Magii powołaną niedawno przez młodego króla Feldreda II, aby kształcić młodych, zdolnych ludzi w tej najwyższej ze sztuk.

Przez wiele stuleci ustalony porządek rzeczy funkcjonował bez zarzutu. Młodzi magowie kształcili się w Feycliff, podążając drogą Tradycjonalistów, magów oddanych starym obrządkom, skryptom i rytuałom. To oni przez wieki trzymali pieczę nad sztukami magicznymi w Indevene, jednak młody król, rzekomo za namową swojego doradcy Randala Wszechwiedzącego, zburzył ich spokój. Otwierając Szkołę Magii, Feldred zaprosił do Feycliff Akademików, odłam Tradycjonalistów założony przez magów, którzy postanowili uczyć innych według określonych zasad we względnie bezpiecznych, szkolnych warunkach, porzucając niebezpieczeństwa tradycyjnej magii. Na dworze huczało od skarg, jednak wszyscy magowie zostali odsyłani z kwitkiem, a ulice Feycliff zapełniły się młodymi, pewnymi siebie studentami Szkoły. Już, gdy mieszkańcy Feycliff myśleli, że nic gorszego nie może ich spotkać, w mieście zaczęli się pojawiać Wybrańcy – niedoświadczeni młodzi ludzie, obdarzeni magią tak potężną i nieujarzmioną, że ich potęga była równie prawdopodobna co zguba z rąk ich mistycznych patronów. Hałaśliwa to i bardzo kłopotliwa hałastra.

Jak gdyby wszystkie pionki zostały ustawione na swoim miejscu, Randal zwołał Zgromadzenie przywódców wszystkich trzech nurtów magii, ze sobą na czele. Plotkom wierzyć nie należy, jednak Feycliff, aż drży w posadach od konfliktów i wieści o spisku maga. Wiele się jeszcze wydarzy w tym mieście, w którym radzi się Zgromadzenie.

Advertisement