FANDOM


Akademicy
Akademicy
Herb Akademików
Dane
Przywódca Moran Courtedge
Główna Siedziba Lightlake


Akademicy to nurt magiczny, który poprzez zorganizowaną i nadzorowaną edukację potencjalnych kandydatów stara się wyszkolić w bezpiecznych warunkach kadrę kompetentnych magów.

Nauka w AkademiiEdytuj

Każda osoba posiada magiczną moc. W przypadku większości ludzi jest ona bardzo słaba lub ujawnia się tak rzadko, że jej manifestacje traktowane są jako losowe przypadki, pech lub przypływ szczęścia. Są jednak przypadki, których moc magiczna wykracza poza drobne sztuczki. Tacy osobnicy mogą zostać odesłani do magów Tradycyjnych lub wstąpić do jednej z wielu Akademii Magii. Doktryna Tradycjonalistów przewiduje, iż uczeń zostanie zaznajomiony z podstawami kontrolowania magicznej mocy, następnie, gdy nauczyciel uzna za stosowne, zostanie zwolniony z nauk i wysłany w świat by samodzielnie kontynuować swoją karierę.

Akademia nie podziela tego chłodnego, niedbałego podejścia. Każdy student Akademii jest pod ścisłą opieką nauczycieli, specjalistów w różnych dziedzinach magii. Mag opuszczający Akademię posiada określony przez Kolegium Magii zestaw wiedzy z wielu różnych dziedzin magicznych. Dodatkowo każdy student wybiera specjalizację, w której chce się rozwijać.

Edukacja akademicka dzieli się na trzy specjalizacje:

Klasyczna – skupiona na ogólnym wykształceniu i przygotowaniu maga na każdą ewentualność. Tacy magowie często decydują się na pracę dla Kolegium Magii, m.in. jako nauczyciele lub Kontrolerzy. Jednak niektórzy decydują się pracować poza Akademickim środowiskiem jako niezależni doradcy lub, niczym Tradycjonaliści, za opłatą służą pomocą magiczną.

Artefaktoria – mag tego kierunku jest przede wszystkim specjalistą w tworzeniu magicznych przedmiotów. Od różdżek przez magiczne środki transportu po tworzenie golemów. Artefaktor posiada potrzebną wiedzę by stworzyć prawie dowolny artefakt. Tacy magowie po studiach z reguły zakładają warsztaty w miastach, gdzie za odpowiednią ceną tworzą zamówiony przez klienta artefakt. Najlepsi często otrzymują intratne kontrakty od szlachty i władców.

Alchemia – tak jak Artefaktorzy skupiają się na przedmiotach, Alchemicy poświęcają swój czas warzeniu różnorodnych eliksirów. Mikstury powodujące zmianę kształtu, zmieniające skórę w metal, anulujące nawet najgorsze trucizny – to wszystko pestka dla prawdziwego adepta alchemii!

Każdy mag akademicki jest ściśle podporządkowany określonym zasadom ustalanym przez Kolegium Magii. Przestrzegania przepisów nadzorują i egzekwują Kontrolerzy, magowie po Akademii, lojalni wobec Kolegium i ustalonych przez nie zasad. Mag, który złamie przepisy lub zostanie uznany za szkodliwego i niebezpiecznego, zostanie pojmany przez Kontrolerów i osądzony przez Kolegium. Wyrok skazujący oznacza przeważnie Wymiarowe Więzienie, jednak są rzadkie przypadki, kiedy winni magowie znikali bez śladu.

Natura magiiEdytuj

Przed montażem części Ognistych Rękawic zaleca się przygotowanie i spożycie Mikstury Ochrony przed Ogniem. Instrukcja przygotowania owego eliksiru znajduje się na stronie 424 w rozdziale 3 podręcznika Mikstury Praktyczne i Proste, Tom I autorstwa Gerarda Glasshorna.

–Terence Woodshield,Fragment podręcznika Podstawy Artefaktorii


Akademicy, tak jak Tradycjonaliści, wykorzystują wewnętrzny potencjał magiczny każdej osoby pozwalający na korzystanie z zaklęć i rytuałów. Jednak w przeciwieństwie do magów tradycyjnych, absolwenci Akademii posługują się specjalnie dopasowanymi różdżkami, które skupiają i wzmacniają energię magiczną. Wbrew popularnej opinii, pozbawienie Akademika różdżki nie jest równoznaczne z unieszkodliwieniem go – mag wciąż może rzucać zaklęcia jednak ze względu na ścisłą praktykę różdżki nie będzie on tak szybki jak Tradycjonalista przyzwyczajony do braku różdżki czy kostura. Popularnym sposobem zapobiegania rozbrojeniu jest Magiczny Brelok Snapsona. Podstawowymi zaletami różdżki jest szybsze rzucanie wzmocnionych zaklęć. Poziom wzmocnienia zależy od posiadanej różdżki. Akademicy podczas swojej nauki uczą się wielu zaklęć. W zależności od specjalizacji skupiają się na konkretnych aspektach, jednak po zakończeniu szkoły mogą swobodnie kontynuować nauki w tej dziedzinie, która im najbardziej odpowiada. Zarówno w trakcie, jak i po ukończeniu nauki w Akademii, magowie są podporządkowani zbiorowi zasad, które określają, które zaklęcia i rytuały są zabronione. Te reguły ograniczają w pewnym stopniu ich swobodę, jednak w wielu przypadkach uchroniły studentów Akademii przed podzieleniem losu niechronionych, niedoświadczonych magów Tradycyjnych. Mimo narzuconego programu nauczania i zasad Kolegium, magowie Akademiccy posiadają pewną elastyczność w nauce czarów, jednocześnie unikając ryzyka jakiego muszą się podejmować Tradycjonaliści. Dodatkowym atutem jest znajomość i szerokie zastosowanie różnorodnych magicznych artefaktów - zarówno w badaniach jak i w pojedynkach magicznych.

HistoriaEdytuj

Rektor Courtedge życzy wszystkim szczególnego zaangażowania, bystrości umysłu, chwalebnej sumienności i owocnej nauki w nadchodzącym roku!

–Nagłówek ogłoszenia noworocznego na tablicy w jednej z AkademiiAkademicy są najmłodszą z trzech grup magicznych. Prekursorem tego nurtu był Moran Courtedge, Tradycjonalista, któremu istniejąca doktryna nauczania i nadzoru magów wydawała się nierozsądna i krótkowzroczna. Po zebraniu swoich uczniów i garstki magów, którzy podzielali jego poglądy założył pierwszą Akademię Magii w położonym daleko na północy mieście Lightlake. Courtedge mianował siebie Dyrektorem, a bardziej doświadczonych magów mianował nauczycielami. Sława Akademii szybko obiegła świat. Mimo starań Tradycjonalistów, by zdyskredytować Courtedge’a, do Akademii przybywali nowi studenci.

Z czasem Courtedge mianował siebie Rektorem i wybrał spośród swych zaufanych magów nowych Dyrektorów, którzy mieli założyć kolejne ośrodki nauczania w innych miastach. Od tamtych czasów minęło niecałe 200 lat. Ilość Akademii Magicznych i nowych studentów wciąż rośnie w zastraszającym tempie.

OrganizacjaEdytuj

Dzień 13.

Eksperymentator Multon (nr 558) zastosował Rekurentor Byhavena na Obiekcie nr ED264. W wyniku działania urządzenia, Obiekt nr ED2643 wpadł w pętlę czasową pozwalając nam na pobranie próbki o godzinie 14.00 z wykorzystaniem stosownego Izolatora. Obiekt został uwolniony z pętli o godzinie 18.00. Dokumentacja wpływu Rekurentora Byhavena na zdrowie Obiektu nr ED2643 została załączona do raportu.

–Raport Eksperymentatora Hicksa, nr 741


Akademicy mają najbardziej ścisłą hierarchię ze wszystkich nurtów. Na samym szczycie stoi Rektor, którym nieprzerwanie od 200 lat jest Moran Courtedge. Ma on decydujący głos w decyzjach dotyczących losów Akademii. Jemu podlegają przedstawiciele każdej specjalizacji, tak zwani Mistrzowie. Są to:

Sevran Princeton – Mistrz Mikstur, ponury i surowy człowiek, któremu podlegają Akademie w rejonie północnym. Sevran nadzoruje również sprawne działanie Kontrolerów.

Rupert Clacks – Mistrz Magii, radosny i sympatyczny czarodziej akademicki, który swoją opieką objął szkoły w rejonie centralnym. Dodatkowo Clacks kontroluje Nadzorców, strażników odpowiedzialnych za Wymiarowe Więzienie, zakład karny dla niebezpiecznych czarodziei.

Wielka Artefaktorka – Mistrzyni Artefaktów, tajemnicza kobieta, która za zgodą Rektora utaiła swoje dane przed wszystkimi oprócz wybranych osób. Pod jej jurysdykcją znajdują się szkoły południowe oraz Eksperymentatorzy – magowie, którzy podejmują się niebezpiecznych badań, by odpowiednio sklasyfikować nowe rytuały i zaklęcia.

Razem cała czwórka stanowi Kolegium Magii, które ustala reguły i zasady obowiązujące wszystkich studentów i absolwentów Akademii. Rektor Courtedge, który kiedyś brał aktywny udział w życiu Akademii, wycofał się nieco w obecnych latach z ustaleń i spędza większość czasu w towarzystwie wyselekcjonowanych Eskperymentatorów, którzy zajmują się ściśle tajnymi badaniami.

Dyrektorzy z danego rejonu odpowiadają przede wszystkim przed przypisanym Mistrzem lub powołanymi przez niego Administratorami, asystentami którym przekazuje część swojej pracy. Mistrz lub Administrator rozstrzyga spory między różnymi Akademiami lub wewnętrzne sprawy danej Akademii, jeśli ich waga przekracza uprawnienia Dyrektora. Dyrektor sam decyduje o charakterze nauki i doborze nauczycieli, pod warunkiem, że trzyma się wytycznych Kolegium.

Studenci, nim skończą szkołę, podlegają szczególnie restrykcyjnym przepisom dotyczącym stosowania magii poza murami Akademii. Ilość zaklęć jakie mogą używać jest solidnie ograniczona, chyba że dojdzie do pojedynku lub sytuacja zagraża życiu lub zdrowiu studenta lub osoby niemagicznej. W drugim przypadku od studenta wymagane będzie dochodzenie Kontrolerów czy przypadek był uzasadniony.

GaleriaEdytuj


Nurty magiczne
Tradycjonaliści | Akademicy | Wybrańcy